Επικοινωνία | Προγραμματίστε Συνάντηση | Social Network Buttons

Alpha Αποφρακτική Service - Καθαρισμός, συντήρηση δεξαμενών

Oil Tanker

Εικόνα 1. Δεξαμενή πετρελαίου

Η Alpha Αποφρακτική Service εκτελεί καθαρισμούς δεξαμενων από τη λάσπή ή την πίσσα που ενδεχομένως έχει μαζευτεί στον πυθμένα της δεξαμενής σας με πολύ μικρό κόστος. Αυτή η λάσπη συσσωρεύεται εκεί με την πάροδο από την χρήση του πετρελαίου θέρμανσης το οποίο περιέχει παραφίνη και θειάφι καθώς και άλλα παράγωγά αυτών των δύο χημικών ενώσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλεί πολλές φορές μόνιμα προβλήματα στην δεξαμενή του πετρελαίου σας με αρνητικές συνέπεις τόσο για την θέρμανση όσο και για την τσέπη σας.


Εμείς σε κάθε παραγγελία πετρελαίου εκτελούμε ταυτόχρονα και τις εξής διεργασίες:

 • Παράδοση βελτιωτικό καύσης πετρελαίου θέρμανσης
 • Εφαρμογή ελέγχου για απομάκρυνση εύφλεκτων αερίων

Περισσότερες Υπηρεσίες

Κλιματισμός - Θέρμανση

 • Παράδοση πετρελαίου θέρμανσης
 • Παράδοση πετρελαίου κίνησης για θέρμανση
 • Αντλίες θέρμανσης
 • Κλιματισμός
 • Λέβητες
 • Καυστήρες(Εγκατάσταση-Επισκευή-Συντήρηση)
 • Υγραντήρες/Αφυγραντήρες
 • Προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες

Υδραυλικές Υπηρεσίες

 • Θερμοσίφονες (εγκαταστάσεις/επισκευές)
 • Απομάκρυνση λυμάτων
 • Τουαλέτες, νιπτίρες, βρύσες
 • Ανακαίνιση μπάνιου/κουζίνας
 • Κύριες σωληνώσεις υδροροής
 • Φρεάτια
 • Αντλίες
 • Καθαρισμός δεξαμενών

Αποφράξεις - Απολυμάνσεις

 • Αποφράξεις αποχετεύσεων
 • Απολυμάνσεις
 • Απεντομώσεις
 • Μυοκτονίες
 • Εκκενώσεις βόθρων
 • Υπόνομοι

Υπηρεσίες πολυκατοικιών

 • Έκδοση κοινοχρήστων
 • Αναγόμωση πυροσβεστήρων
 • Καθαρισμός δεξαμενών
 • Συντήρηση ασανσέρ
 • Καθαρισμός κτιρίων
 • Συνεργία καθαρισμών
 • Διάφορες τεχνικές εργασίες πολυκατοικιών/επιχειρήσεων