Επικοινωνία | Προγραμματίστε Συνάντηση | Social Network Buttons

Landscape

Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας

Fire Extinguisher

Εικόνα 1. Πυροσβεστήρας

Εμείς στην Alpha Αποφρακτική Service πέρνουμε στα σοβαρά την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας. Αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος για να προφυλάσσουμε αυτούς αλλά και τις περιουσίες τους από πυρκαγιές. Ελέγχοντας τους πυροσβεστήρες μπορούμε να παρέχουμε μία πλήρη ασφάλεια στην ζωή αλλά και στην περιουσία σας αλλά και να σας καθυσηχάσουμε ότι σε περίπτωση ανάγκης όλοι οι πυροσβεστήρες σας δεν θα σας προδώσουν.

Για να επιτύχει αυτό η Alpha Αποφρακτική Service, έχει αναπτύξει ειδικό τμήμα το οποίο μπορεί να σας αναγομώσει τους πυροσβεστήρες και να τους συντηρεί κάθε έτος εγγυώντας σας την ομαλή λειτουργεία του. Η ασφάλεια δεν είναι παιχνίδι και οι πυροσβεστήρες μπορούν να αποβούν καθοριστικοί για την ζωή μας αλλά και για τις περιουσίες μας.


Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η κατασκευή των πυροσβεστήρων γίνεται σύμφωνα με τα εθνικά και κατ'επέκταση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και μόνο από συγκεκριμένες εταιρείες γίνεται η διακίνισή τους.

Οι πυροσβεστήρες πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ3, ΕΝ 615 και να συντηρούνται ή αναγομώνονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/05.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην κατασβεστική σκόνη που περιέχουν, να είναι τύπου ABC και οι φορητοί πυροσβεστήρες να διαθέτουν εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα


Οι πυροσβεστήρες συνολικά πρέπει να φέρουν:

 • Ανάγλυφη σήμανση επί της φιάλης που προβλέπεται από το άρθρο 7 του προτύπου ΕΝ3 και περιλαμβάνει το όνομα ή το σήμα του κατασκευαστή, τον αριθμό σειράς, το έτος κατασκευής και την πίεση δοκιμής.
 • Σήμανση που προβλέπεται από το άρθρο 16 του ΕΝ 3-7, η οποία περιλαμβάνει τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης, τον τύπο, την ποσότητα και την κατασκευαστική ικανότητα του υλικού καθώς και τις κατηγορίες πυρκαγιών για τις οποίες είναι κατάλληλος.
 • Δαχτυλίδι ελέγχου με την επωνυμία της εταιρείας και το έτος κατασκευής ή το έτος επανελέγχου όπου κάθε χρόνο αλλάζει ο χρωματισμός του.
 • Πινακίδα ελέγχου του πυροσβεστήρα από την 618/43/05 η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία και τους αριθμούς πιστοποίησης της αναγνωρισμένης εταιρείας και του αρμοδίου ατόμου, καθώς και την ημερομηνία και τον τύπο της επόμενης διαδικασίας συντήρησης.

Περισσότερες Υπηρεσίες

Κλιματισμός - Θέρμανση

 • Παράδοση πετρελαίου θέρμανσης
 • Παράδοση πετρελαίου κίνησης για θέρμανση
 • Αντλίες θέρμανσης
 • Κλιματισμός
 • Λέβητες
 • Καυστήρες(Εγκατάσταση-Επισκευή-Συντήρηση)
 • Υγραντήρες/Αφυγραντήρες
 • Προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες

Υδραυλικές Υπηρεσίες

 • Θερμοσίφονες (εγκαταστάσεις/επισκευές)
 • Απομάκρυνση λυμάτων
 • Τουαλέτες, νιπτίρες, βρύσες
 • Ανακαίνιση μπάνιου/κουζίνας
 • Κύριες σωληνώσεις υδροροής
 • Φρεάτια
 • Αντλίες
 • Καθαρισμός δεξαμενών

Αποφράξεις - Απολυμάνσεις

 • Αποφράξεις αποχετεύσεων
 • Απολυμάνσεις
 • Απεντομώσεις
 • Μυοκτονίες
 • Εκκενώσεις βόθρων
 • Υπόνομοι

Υπηρεσίες πολυκατοικιών

 • Έκδοση κοινοχρήστων
 • Αναγόμωση πυροσβεστήρων
 • Καθαρισμός δεξαμενών
 • Συντήρηση ασανσέρ
 • Καθαρισμός κτιρίων
 • Συνεργία καθαρισμών
 • Διάφορες τεχνικές εργασίες πολυκατοικιών/επιχειρήσεων