Επικοινωνία | Προγραμματίστε Συνάντηση | Social Network Buttons

Προνομιούχο πακέτο της Alpha Αποφρακτική Service

Εικόνα 1. Ρωτήστε μας για τα πακέτα υπηρεσιών

Ξεχάστε τα προβλήματα του σπιτιού σας, κάντε οικονομία


Προγραμματισμένος Έλεγχος Συντήρησης

Οι περιοδικοί έλεγχοι συντήρησης συμβάλλουν στην παράταση της ζωής του εξοπλισμού σας. Η Πολιτική Προτεραιότητας περιλαμβάνει δύο προγραμματισμένους ελέγχους συντήρησης το χρόνο (εκτός αν καλύπτεται μόνο το ένα μέρος). Θα εξετάσουμε τις εγκαταστάσεις σας και θα σας ενημερώσουμε για τις αναγκαίες επισκευές, ενώ παράλληλα θα σας δώσουμε συμβουλές που θα βοηθήσουν τον εξοπλισμό σας να λειτουργεί με τη μέγιστη ασφάλεια και αποδοτικότητα. Ένα απλό και κατάλληλο λειτουργικό σύστημα θα κάνει τους λογαριασμούς σας να μειωθούν.


Εγγύηση Αντικατάστασης

Αν κάποιο από τα βασικά εξαρτήματα του εξοπλισμού σας, όπως ο καυστήρας ή το θερμαντικό σώμα, πάθουν βλάβη μέσα σε ένα χρόνο, η Alpha Αποφρακτική Service θα αντικαταστήσει ολόκληρο το τμήμα ή την αντλία και όλο το εσωτερικό τμήμα του εξοπλισμού χωρίς πρόσθετη χρέωση.


24-ωρη Εγγύηση Επισκευών

Κατά την περίοδο ισχύος του συμβολαίου, σε περίπτωση που δεν έχουμε αποκαταστήσει το πρόβλημα στην ψύξη/θέρμανση μέσα σε 24 ώρες μετά από τη διάγνωση αυτού, θα σας πληρώσουμε το ποσό για μία διανυκτέρευση σε ένα τοπικό ξενοδοχείο (μέχρι 75Ε).


Εγγύηση Περιορισμένου Χρόνου

Η Alpha Αποφρακτική Service εγγυάται στον αγοραστή ότι όλες τις εργασίες σε αγωγούς, σε ψυκτικές σωληνώσεις και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που έχουν εγκατασταθεί από τους τεχνικούς της θα είναι απαλλαγμένες από ελλατώματα κάτω από συνθήκες φυσιολογικής χρήσης.


Προνομιούχα Κάλυψη Εξαρτημάτων

Αποτελείται από έναν Προγραμματισμένο Έλεγχο Συντήρησης, την Έκπτωση Εξαρτημάτων και την Πολιτική Εργασιών Ζωής, μαζί με την Προνομιούχα Πολιτική Προτεραιότητάς μας.

(το πακέτο αυτό ισχύει μόνο για καινούριο εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί από την Alpha Αποφρακτική Service)